6. Tavaszi Tárlat Budapesten a ByArt galériában

 

Felfokozott érdeklődés mellett, sikeresen megnyitottuk egyesületünk 6. Tavaszi tárlatát!  A fülledt nyári melegben sok érdeklődő sajnos már csak az utcáról tudta követni az eseményeket, mert a galéria teljesen megtelt.  Az egyesület  történetének talán egyik legizgalmasabb, de nyugodtan kijelentem, a LEGSZEBB kiállítását rendeztük meg. A kiállítás megnyitó programját Vágvölgyi Attila titkár vezette le. A Byart Galéria képviseletében Szlabey Zoltán festőművész köszöntötte a megjelenteket, majd a Járdányi Kvintett tagjai ezúttal Schubert C-dúr vonósötösének egyik tételét adták elő. Az ifjú zenészek a 15 perces darabot remek felkészültséggel kitűnő előadásban közvetítették a hallgatóság felé. Kamara zenei játékuk emlékezetes marad számunkra. Dévényi János festőművész, egyesületi elnök megnyitó beszédében részletesen elemezte a meghívott és a kiállító művészek munkáit, majd átadta a tárlat szakmai elismerését.  Serényi H. Zsigmond Munkácsy- díjas festőművész  tiszteletbeli egyesületi  taggá választásáról emléklap készült. A megnyitó után a  megjelent művészek, családtagok, ismerősök és barátok terített asztal mellett jó hangulatban beszélgettek egymással. Minden szervezőnek és támogatónak hálásan köszönöm a kiállítás létrehozásában nyújtott pótolhatatlan segítségét.  Mellékletben olvasható a megnyitó teljes szövege.

Tisztelt megnyitó közönség! Tisztelt művészek! Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!

A művészet célja nem a külső forma, hanem a belső lényeg megjelenítése.”

Arisztotelész  ókori filozófus gondolatával szeretettel köszöntök mindenkit a Keszi-Art Egyesület 6. Tavaszi tárlatának megnyitó ünnepségén, itt a  ByArt Galériában.

Rendhagyó volt az idei tavasz és rendhagyó lett a tavaszi tárlat is!

Márciusban még dermesztő téli hideg volt, de néhány hét múlva a  hirtelen jött nyári fuvallatokra megérkezett a kikelet, a tavaszi megújulás az  újjászületés. A természet tavaszi misztériumához kapcsolódva évente visszatérő formában rendezzük meg egyesületünk Tavaszi tárlatait.

A  kiváló helyi adottságokkal rendelkező  ByArt Galéria elsősorban az absztrakt, és geometrikus  művészeti irányzatok képviselőinek nyújt kiállítási lehetőséget, és  kiváló szervezői képességekkel menedzseli a kortárs művészek tárlatait. Az elmúlt évben, egyéni bemutatkozó kiállításom megrendezése  alkalmával ezt magam is megtapasztaltam. Tisztelettel köszönöm Szlabey Zoltán festőművésznek a ByArt Galéria művészeti vezetőjének, hogy befogadta kiállításunkat, és lehetőséget nyújtott  a budapesti kiállítás megrendezésére.

A Keszi-Art Egyesület 2012-ben Budakeszin alakult meg , hogy egy táborba gyűjtse azokat a képző-és iparművészeket akik szívesen vállalnak szellemi-lelki közösséget egymással. Választott jelmondatunk szerint Budakeszi a művészek városa, és mi ennek szellemében tevékenykedünk. Programszerűen felvállaltuk, hogy évente  két egyesületi szintű csoportos kiállítást szervezünk. A Tavaszi tárlatok mellett állandó Budakeszi helyszínnel a Karácsonyi karitatív kiállításokat is rendszeresen megrendezzük. Egyesületünkben a festők, szobrászok, grafikusok, fotósok, mellett megtaláljuk a különböző iparművészeti ágak képviselőit, és  hogy milyen széles az alkotói paletta, azt legszebben az itt látható kiállítás bizonyítja. Felmerül a kérdés, vajon mi tart össze bennünket ebben a közösségben, és milyen formában fejti ki hatását a csoport lendítő ereje, egy sokkal tágabb spirituális dimenzióban.

Tavaszi tárlatainkat páratlan évben Budakeszin, páros évben valamelyik környéki  településen rendezzük meg, mert nyitni szeretnénk tágabb környezetünk felé is. 2014-ben a zsámbéki Művelődési Házban, 2016-ban  Budaörsön a Zichy Majorban szerveztünk nagyszabású bemutatkozó kiállítást. A budapesti tárlatot úgy sikerült összeállítani, hogy kifinomultan  körvonalazza egyesületünk szellemi profilképét.

A kiállító térben összesen 27 művész összesen 30 alkotását helyeztük el. A kiállításainkon megfigyelhető  műfaji, technikai és tematikai változatosság tág teret ad az egyéni szabad művészi feldolgozásoknak. A rendezési koncepció a „génius loci” figyelembe vételével  úgy valósult meg, hogy remekül megfér egymás mellett a realisztikus szemléletmód az elvont jellegű művekkel, vagy a stilizáló dekoratív feldolgozás a „par exellence” geometrikus alkotásokkal.

Jó szokásainkhoz híven ezúttal is kitűnő vendégművészeket hívtunk meg Boros Tamás, és Serényi H. Zsigmond, festőművészek személyében.  Festményeik a magyar geometrikus művészet élvonalába tartoznak, amelyek rendkívüli mértékben  járulnak hozzá kiállításaink színvonalas megrendezéséhez. Köszönjük, hogy elfogadták felkérésünket és elhozták remek alkotásaikat.

Serényi H. Zsigmond Munkácsy díjas festőművész Diagonálisan elmozduló című képe, ragyogóan reprezentálja letisztult festészetének  jellemző vonásait. A szürke színekkel tagolt felületeken, a négyzetek arányaival és átlós felosztásával teremt izgalmas kompozíciós rendet. A világos felületek  struktúráit a vízszintes fonalak finoman kiemelkedő plasztikus megjelenése kíséri, visszafogott színhasználatával is a teljesség felmutatására törekszik.

Boros Tamás festőművész hosszú évtizedek óta elkötelezett képviselője  a geometrikus festészetnek. Kitűnő mesterétől Fajó János Kossuth-díjas festőművésztől tanulta meg a szakma fortélyait az egyéni  látásmód eredetiségét.  Ék-pár II. című  térben elhelyezkedő kombinált elemekből kivágott  formái a világító színek fény-árnyék reflexeinek használatával teszi bravúrossá a plasztikai és festői elemek együttes használatát. Innovatív szemléletű alkotása, kreatív alkotó fantáziájának ékes bizonyítéka.

A festmények közül Fehér Irén Szeretet című képe légies könnyedségével, a meleg színek felfokozott hangulatával, és az ecsetkezelés oldottságával ragadja meg a néző figyelmét. Kósa János  a táj elragadó  látványát analitikus szemléletmóddal függőleges és vízszintes színfoltokra bonja fel Erdőrészlet című tanulmányában.  A Festmény az elmozdulás és a mozgás érzését közvetíti.

Géczy Olga  Hajnali derengés című képe alapvetően a  Mozart Varázsfuvolájában elhangzó Sarastro áriájának zenei inspirációjára épül, és sejtelmes pasztellszínű  átmenetekkel jeleníti meg a függöny mögül előszűrődő fények finom hangulatát.

Aurell David harmonika szerűen megtört képfelületén, a karmesteri kéz mozgásának  nézőponttól függő egyesítésére tesz kísérletet. Egyik illetve másik oldalról tekintve a képsíkok  egységes képpé állnak össze, míg átmeneti nézőpontból töredékes vagy véletlen szerű összhatást keltenek. / Ide tartozik, hogy Géczy Olga és David Aurell művész házaspár Színek hatalma című kiállítása a Ráth lépcső Galériában Budapesten a Clark Ádám téren egész nyáron megtekinthető/.

Kaippel Emília Magnóliák című festménye a kertben látott virágok festői  szépségét egységes kompozícióban jeleníti meg számunkra. A virágok elrendezése egymástól eltérő karaktere a kiteljesedett teljes élet harmóniáját sugallja.

Lázár Erzsébet Örök tavasz című képe  a színek expresszív kifejező erejére, és a kollázs technika együttes alkalmazására épül.

Kerezsi Éva Mária Színeiben visszafogott Világok című festménye az elvonatkoztatás szellemében a különböző alapformák konstrukciós kapcsolatait fedezi fel.

Tarcsányi Ottília a barna szín árnyalatainak felhasználásával a borok királyát a királyok borát választotta, Tokaji bor című festményének témájául.

Balassa Júlia Forrás című selyemképe  a természet gazdag motívumaiból építkezik és metaforikusan az ismert bartóki mondatot idézi fel számunkra.  „Csak tiszta forrásból” A kontúrok által határolt formák és színek egysége a széthulló világban értékeket kereső ember  képét tárja elénk. / Megemlítem, hogy Balassa Júliának -és Somogyi Ferencnek Forgács és szellem címmel néhány napja nyílt önálló kiállítása Kalocsán./

 Nagy Imola Lendvadedesi tó című festménye a színek és formák grafikai jelrendszerével közvetíti tájélményeit. Az egyéni látásmódot az árnyalt folt és vonal rendszer használata teszi emlékezetessé.  

Somogyi Réka  „A cicatest is csak egy öltöztetős ruha volt”  című selyemfestménye a különböző színes és dekoratív foltok játékával, a  fekete macska és a női alakok jelképes összecsengését vizsgálja.

Józsa Lajos Ébredés című bronz kisplasztikája a drapéria mozgásának elevenségével  idézi fel a női test ívelt és hullámzóan kerekded formáit.

  1. Sarlós Erzsébet Madonna című fából faragott  plasztikája az anya és gyermek alakjának összefonódásával az összetartozás  és szeretet érzéseit közvetíti.

Giese Piroska Ikebana című magas tüzű raku mázas fali kerámiája  a technika kiváló ismeretéről tesz tanú-bizonyságot.

Makk Attila Ostyalabirintus – Deus absconditus III.- című tollrajza, a körmotívum spirális rendszerű   vonalkázott és fehéren hagyott foltrendszerével a középpont univerzális jelrendszerét idézi fel. Az ostya a katolikus liturgia szerint Krisztus teste, ami a áldozás keretében az Istennel való jelképes egyesülés szimbolikáját hordozza.

A grafika tematikus felvetése  többféle értelmezésre is lehetőséget ad.

Vágvölgyi Attila Nehéz szárnyak című kisméretű tusrajza, az ember öröktől fogva létező repülési vágyát az  Ikarosz mitológiájából merítette.

Szilágyi Dóra Lélekvirág című ceruza rajza, biztos kézzel  ragadja meg a virág belső organikus metszetét. A szürke tónusok egymásra rétegződő foltjai ezüstös fénybe vonják a grafika hangulatát.

Mészöly Zsófia Éva festő restaurátor M. S. mester Mária és Erzsébet találkozása című  táblaképéről készített személyes kézjegyeket hordozó kis méretű hiteles másolatot.

Lopusny Erzsébet restaurátor művész,  Albrecht Dürer 13 éves korában készített önarcképének pontos másolatát készítette el.

Bernáth Béla  Nyolcszögletű intarziás ékszerdoboza, az egyszerre működő fiókokkal és rejtett rekeszekkel,  az asztalos mesterség magas iskoláját mutatja be. Életmű kiállítása, elektronikusan működő babaháza,  Budakeszin, az Ady Endre u. 5.szám alatt megtekinthető.

Szilágyi Özséb  ötvösművész üvegbúra alá helyezett  tálkáját, és féldrágakővel díszített karpereceit is láthatják az érdeklődők.  

Kovács István  Kultúra utcája című fotója egy budapesti  lepukkant kapubejáróban készült, ahol a bárszéken ülő férfi a virtuális világba merülve mobilját fürkészi mit sem törődve  környezetének állapotáról.

Budai Csilla Látomás című fotója egy sugárzóan szép  fiatal hölgyre helyezi a fókuszt aki lecsukott szemmel befelé figyelve meditatív hangulatban jelenik meg.

Borz Judit Geometria című fotója a  rácsos háttámlájú szék vetett árnyékát csodálja meg a vörös drapéria redőin.

Dévényi János Körfüzér című  festménye különböző színű körök egymást lefedő íves rendjével és a kivágott fehér felületek  szimmetriájával teremti meg a kompozíció feszültségét.

A névsor és a megnyitó ünnepség végére érve, kedves kötelességemnek teszek eleget az  arany emléklap átadásával.

2013-ban Mészöly Zsófia Éva, 2014-ben Balassa Júlia, 2015-ben Makk Attila, 2016-ban Somogyi Réka, 2017-ben Nagy Imola érdemelte ki munkájával az elismerést.

2018-ban a Keszi- Art elnökségének döntése alapján  az Arany emléklapot kiemelkedő színvonalú alkotásaiért  Giese Piroska keramikus művész érdemelte ki.

Serényi H. Zsigmond festőművész művészi munkásságának elismeréseként 2018-ban  magas állami kitüntetésben részesült, és az alkalmat ezúton is  tisztelettel gratulálok a Munkácsy- díjhoz, és további jó egészséget és sok sikert kívánok festői alkotómunkájához. Egyúttal ünnepélyesen bejelentem, hogy Serényi H. Zsigmondot egyesületünk 2018. évi közgyűlése egyhangú szavazással tiszteletbeli tagjává választotta. Ehhez  külön is gratulálok, egyúttal köszönjük, hogy évek óta szimpátiával figyeli egyesületünk kiállításait,  személyesen is eljön megnyitóinkra, és műveivel részt vesz kiállításainkon.

Tisztelettel megköszönöm  Horváth Dénes tanár Úrnak a Járdányi Kvintett felkészítésében nyújtott önzetlen segítségét.  Egyesületünk megnyitó ünnepségén nyújtott évek óta tartó szíves támogatását.

Megköszönöm  a Járdányi Kvintett ifjú zenészeinek magas színvonalú előadását, és kérem vegyék át a számukra készített  ajándékot.

Dévényi-Győrffy Imola első hegedű,  Lukács Lilla második hegedű, Kisdi Gellért brácsa,  Tóth Marcella cselló, és Kisdi Janka cselló.

Végül de nem utolsó sorban tisztelettel szeretném felkérni Bernáth Béla asztalos mestert, hogy egyesületünk nevében adja át személyesen elkészített ajándékát egy intarziás díszdobozt  Szlabey Zoltán  festőművész galéria vezető részére.

A kiállítást ezennel megnyitom! Mindenkinek további kellemes beszélgetést és  tartalmas együttlétet kívánok.

Elhangzott: 2018. 06. 8. Budapest  ByArt Galériarta

Írta: Dévényi János festőművész, a Keszi-Art elnöke

Hírmondó cikke:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA