Szent és Profán Balassa Júlia és Somogyi Ferenc kiállítása

A kiállítási anyagnak azt a címet adtuk, hogy
“SZENT ÉS PROFÁN”.
Kicsit különlegesebb megközelítése a minket körülvevő világnak és a művészt foglalkoztató témának.
Hajlamosak vagyunk kategorizálni a dolgokat; valami vagy jó, vagy rossz, szép, vagy csúnya, hasznos, vagy káros és még sorolhatnánk az agyunkba zárt rekeszeket. …De a világ működése nem ilyen egyszerű. Sokkal összetettebb és bonyolultabb, mondhatnánk minden dolog és történés megítélése a mi személyes hozzáállásunktól és látásmódunktól függ. Mi magunk határozzuk meg, hogy valami milyen előjelet kap,milyen minőséghez társítjuk azt. Az élet legegyszerűbb dolgait is megélhetjük szentségként, de a legmagasztosabb érzéseket is degradálhatjuk. Gyakran együtt lelhető föl a profán és a szent az élet történéseiben. Nehéz szétválasztani a két dolgot attól függően , hogy mi mit hogyan élünk meg, milyen minőséget kapcsolunk hozzájuk.
A néző a kiállítási anyag szemlélésénél különböző fókuszpontokat kap a művészek által fölhozott témáknál és eldöntheti, hogy számára a szent,vagy a profán, esetleg mindkettő jelentéstartalmával bír.
Balassa Júlia

Egy kiállításon, a felsorakozó művek a legtöbb esetben vagy egy korszak összegzését kínálják, vagy egy megadott témára születnek. Jelen esetben Júlia ajánlotta fel nekem, hogy állítsunk ki közösen, megadva ezt a kellően izgalmas tematikát.
Műveim összeválogatásakor rá kellett döbbennem, hogy bár különböző indíttatásból születtek, mégis szinte mindegyikben tetten érhető ez az izgalmas kettősség.
Egy földhözragadt, köznapi jelenet ellenpólusaként egy éteri jelenlét is ott kell hogy legyen, talán megbújva, halkan, arra várva, hogy felfedezzék a csodát.
Mint fény és árnyék mely követi egymást, energiát kölcsönözve az örök körforgásnak, egymást kiegészítve részei az Életünknek. Szentség nélkül a profán is elvész, a magasztosság fénye nélkül csak mint lelketlen test működne ez a megbolydult Világ.
Somogyi Ferenc

További információ a kiállításról.