Tavaszi tárlat 2020

Szeretettel küldöm az elkészült a videót!!! Köszöntő beszédet mond a virágzó cseresznyefa előtt: Vágvölgyi Attila a Keszi-Art titkára Megnyitó beszédet tart a virágzó almafa alatt rövid műelemzéssel: Dévényi János a Keszi-Art elnökeTovábbi információk:www.keszi-art.huBudakeszi a művészek városa.

“A művész nem azt festi amit lát, hanem azt, amit másoknak meg kell mutatnia.” Edgar Degas francia festő gondolatával, tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit kiállításunk megnyitása alkalmából. 

8.Tavaszi tárlatunkat, SZÍNZUHOGÁS-FORMAJÁTÉK címmel a fennálló rendkívüli helyzetben, virtuális térben rendezzük meg! Ezzel a videóra felvett kiállítási anyaggal szeretnénk életjelet adni magunkról, az egyesületünkről, művészbarátainkról. Remélem, hogy a műalkotások az interneten keresztül is élményt nyújtanak látogatóink számára. Képző- és iparművészeti kiállításunkon az egyesület tagjain kívül, további meghívott művészek is szerepelnek. Külön köszöntöm Füleky Adrienn grafikusművészt,  Ványai Magdolna festőművészt, akik először vesznek részt az egyesület kiállításán, és tisztelettel köszöntöm Boros Tamás képzőművészt, Nagy Imre Gyula festőművészt, Serényi H. Zsigmond, Munkácsy-díjas festőművészt!

A tárlatot szabad beadásos rendszerben, minden megkötés nélkül szerveztük meg.

A művek műfajilag és technikailag változatos képet nyújtanak, a képző-és iparművészet több területét ölelik fel. A törzsanyag festményekből áll, ezt egészíti ki a plasztika, a grafika, a kerámia a fotó és a bútorművészet.

A kiállított művek többféleképpen csoportosíthatóak. Elsőként Balassa Júlia selyemre festett képét említem meg, amely szecessziósan körvonalazott , finom színekkel és kreatív fantáziával megfestett alkotás. Technikában és stílusban közeli rokonságban áll Somogyi Réka szűrreálisra hangolt metaforikus szemléletű selyemképével.

A címből vett idézettel, a „színzuhogás” sajátos érzésvilágát három festmény is közvetíti, bár mindhárman eltérő formában közelítenek a témához. Pribojszky Zsófia, kompozícióján az alapszínek erőteljes folthatása ragadja meg a nézőt, Kósa János színfoltjai a világ mozaikszerű töredezettségét mutatják fel, Nagy Imola elnagyolt mértani rendben feltett ecsetvonásai a városi forgatag élményét közvetíti. Fehér Irén Elmélyülés című képe, a fekete foltok és faktúrák döbbenetes drámaiságával hatnak a szemlélőre. Ványai Magdolna Az én könyvem című festménye a sötét és szürke színek hátteréből villantja fel élete lapjának arany színű foltjait.

A grafika nonfiguratív változatosan képzett formavilágát idézi Füleky Adrienn számítógépen készült grafikája.

A kiállítás legerősebb ábrázolási vonulatában a geometrikus művészek állnak.

Serényi H. Zsigmond, Térstruktúrák című képét a felületből kiemelkedő vonalak vízszintes ritmusa és a finom szürkére redukált színvilág jellemzi. Boros Tamás vörös rézből készült plasztikája, az egymáshoz képest elfordított téglalapok takarásából, formaelőzéssel született meg. Dévényi János Konfiguráció című képe a színes körök ritmizált látványával, Nagy Imre Gyula festménye a körszeletek nagyvonalú kompozíciójával teszi emlékezetessé festményét.

A morbid szatíra eszközeivel találkozunk Vágvölgyi Attila, Nézd az eget című tollrajzán.

Géczy Olga karmesteri múltjából meríti témáját, amikor pálcájának intésére fortissimóba csap át a zenekar. Aurell David festményén a gazdáját figyelő kutya néhány ecsetvonással került a vászonra. A kiállítás címéből vett „formajáték” kifejezés remekül illik Józsa Lajos festett térbeli gipsz plasztikájára, és nem kevésbé Bernáth Béla nagy mesterségbeli tudással megoldott Körfiókos szekrény című alkotására is.

A művek egy része realisztikus szemléletű, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a természethez vagy az aktuális évszakhoz. Ide sorolom Kaippel Emília Szemlélődés című festményét, M. Sarlós Erzsébet tavaszi tájképét és Tarcsányi Ottilia virág csendéletét is. Kovács István fotóját meglepő nézőpontból exponálta, békaperspektívából tekint a metró feljáróra. Méhes Csilla nőalakja, a szépség és és az édes-bús mulandóság érzéseit közvetíti számunkra.

Mészöly Zsófia Éva, Fra Angelico festményének egy részletét, az égre mutató angyal figurájának kisméretű másolatát készítette el. Lopusny Erzsébet Mariann, fényképekből állította össze kollázsát. Giese Piroska raku technikával készült kerámiáját küldte el a kiállításra, Lázár Erzsébet képén a színek és formák önfeledt játékát fedezhetjük fel. Kerezsi Éva Mária festményén a színfoltok játékos együttesével találkozunk. Szilágyi Dóra akvarellje egy kendőbe zárt női fejet ábrázol, Zalai Károly a normandiai tengerpart látomásos emlékét festi meg.

Örömmel tölt el bennünket, hogy Egyesületünk 2020-ban ünnepli 8. születésnapját és azt szeretnénk elérni, hogy világhálón minél többen lássák ezt a videót. A művészet él és élni akar, de közönség és támogatás nélkül nincs művészet. Köszönöm ha velünk tartottak, és ne felejtsék Budakeszi a művészek városa. Remélem, hogy a következő kiállításon már személyesen is találkozhatunk.

Köszönöm a figyelmet, mindenkinek jó egészséget és további jó munkát kívánok.

Zenés karanténvideó már a youtube-on! 

https://www.youtube.com/watch?v=vpLklq12dpw

A keszi-art facebook oldalán a képanyag megtekinthető!

https://www.facebook.com/pg/KesziArt/photos/?tab=album&album_id=2933868956693153

Újabb szöveges videó is készül, hamarosan küldöm!

Tisztelettel és üdvözlettel: Dévényi János

www.keszi-art.hu

Budakeszi a művészek városa